Floating FB popout byInfofru

For more plugins visitReviewresults

Novo u avgustu - Unapredjenja EVIDENT-a za stomatologe

Na osnovu Vaših predloga, unapredili smo softver sa nekoliko novih izmena:
 
1. Najveća promena se desila sa kartonom zuba. Nove izmene omogućavaju dodavanje statusa za svaki zub (u vidu boje), tako da je sad vizuelno lakše da pratite stanje zuba pacijenta. Statuse možete uredjivati, možete menjati boju i tekst statusa, tako da možete prilagoditi na način koji Vama odgovara. Takodje, zubi na kojima postoji neka intervencija ili opis su obeleženi kružićem, kako biste znali da postoji neki zapis.
 
2. Pri snimanju opisa zuba ili pri snimanju intervencije sada je obavezno polje doktor (koji je vršio intervenciju). Takodje doktore možete uredjivati, dodavati nove doktore ili deaktivirati stare koji ne rade. Ovo je značajno zato što će se u sledećem periodu raditi na izveštajima i pregledu zarade, pa će biti omogućeno filtriranje po doktoru (izmedju ostalog).
 
3. Kod ličnih podsetnika, dodali smo opciju za SMS obaveštenja i opciju za dan ranije (do sad su bile opcije: tog dana, 5 dana i 10 dana ranije), s obzirom da Vam je znacilo da dobijete podsetnik na SMS i dan ranije.
 
4. Prilikom snimanja anamneze pacijenta, ikonica i boja su drugačiji kod pacijenata koji imaju snimljenu anamnezu (za razliku od onih koji nemaju).
 
 
 
Nadamo se da Vam se promene svidjaju i pozivamo Vas, kao i do sad, da svojim primedbama i predlozima oblikujete softver na način na koji Vam odgovara.
 
Pozdrav od EVIDENT tima.