Floating FB popout byInfofru

For more plugins visitReviewresults

Novo unapredjenje EVIDENT-a - novi podsetnici za saradnike

Imamo još 2 nova automatska SMS podsetnika - ovog puta namenjena saradnicima.

Često se u poslu angažuju i spoljni saradnici, povremeno ili stalno. Sada možete na jednostavan način da ih obavestite i podsetite kada imaju kod Vas zakazan termin sa klijentom.

Da biste koristili ovu opciju potrebno je samo da snimite brojeve telefona saradnika - kojima će da se šalju podsetnici:

1. Ukoliko je svaki kalendar dodeljen jednom saradniku, potrebno je da kod uredjivanja kalendara, svakom kalendaru snimite broj telefona:


2. Ukoliko se na kalendaru zakazuje više saradnika, prvo uključite tu opciju u podešavanju kalendara:

Prilikom novog zakazivanja na kalendaru, sada dodeljujete saradnike i tu imate opciju "Uredi saradnike", gde svakom saradniku snimate broj telefona:

Nakon ovoga, spremni ste da šaljete podsetnike saradnicima:

Dovoljno je da prilikom zakazivanja odaberete da li želite da obavestite saradnika odmah prilikom zakazivanja i da li želite da ga podsetite 2 sata pred zakazan termin.

Sve se dešava automatski prilikom zakazivanja - na isti način kao sa klijentima.


Uradili smo i izmene na formi za zakazivanje


1. Olakšali smo snimanje ličnih podsetnika. Klijent više nije obavezno polje pri zakazivanju. Ukoliko snimite termin, bez klijenta, dobijate lični podsetnik.

Možete da dodate i napomenu, koja će biti prikazana na kalendaru, a možete o ovome podsetiti i saradnike (npr imate sastanak), na isti način kao kod zakazivanja klijenata.

Ovo je posebno korisno kada želite da blokirate neko vreme u kalendaru od zakazivanja ili kada obeležavate neradne dane/odmor..

2. Svaki naziv podsetnika je link:

Klikom na link, možete videti sve detalje vezane za taj podsetnik - tekst poruke, kada se šalje i mogućnost da izmenite tekst poruke ili testirate poruku, isto kao u podešavanjima. Kada niste sigurni koji tekst poruke šalje koji podsetnik, na jednostavan način to možete proveriti.

 

Pozdrav od EVIDENT tima.