Floating FB popout byInfofru

For more plugins visitReviewresults

Novo unapredjenje EVIDENT-a - definisanje popusta i lokacija

 

1. Definisanje popusta

 

Prijavili ste nam problem da ne možete dodeliti poust klijentu (kada imate rođendanski popust ili neku akciju) pri zakazivanju i da onda ručno menjate cene, a to sve pored dodatnog posla utiče na pogrešnu statistiku (jer se nigde ne vidi popust).

Omogućili smo definisanje i dodelu popusta pri zakazivanju. Idite u Podešavanja -> 4. Usluge i dodajte novu uslugu. Pri dodavanju usluge sada možete odabrati vrstu usluge - Usluga ili Popust. Kada odaberete opciju Popust, birate tip popusta, da li je u pitanju Novac ili Procenat.

Možete definisati popust u iznosu npr 500 din, a može i npr da bude 10%. Prilikom zakazivanja, kada dodajete usluge, videćete u listi usluga i ovaj definisan popust. Pri dodavanju popusta (u slučaju da je procentualni), ukupni iznos svih usluga biće umanjen za definisani procenat.

 

2. Definisanje lokacija

 

Dodali smo novu opciju u podešavanjima (Podešavanja -> 5. Lokacije). U slučaju da imate više lokacija, ovde možete definisati sve lokacije i dodeliti kalendare koji su vezani za te lokacije. Ovim dobijate 3 nove mogućnosti:

a. Dobijate bolju organizaciju na kalendaru:

 

Kao što vidite, lokacije su istaknute i vidite tačno kalendare koji pripadaju tim lokacijama. Možete odabrati lokaciju i videti kalendare samo za odabranu lokaciju, tako da pored poboljšane preglednosti smanjujete mogućnost greške.

b. Dobijate u statistici novu opciju pregleda po lokacijama, tako da imate bolji uvid u vaš posao.

c. Možete koristiti nove rezervisane reči za sms podsetnike. Na ovaj način klijent može dobiti precizne podatke o nazivu lokacije, adresi i broju telefona tako da neće doći do zabune na kojoj lokaciji su zakazali.

 

Pozdrav od EVIDENT tima.