Floating FB popout byInfofru

For more plugins visitReviewresults

Novo unapredjenje EVIDENT-a - novi prozor za zakazivanje + radno vreme za svaki kalendar

 

1. Novi izlged prozora za zakazivanje

 

Malo smo izmenili prozor za zakazivanje - bolje stilizovali i preuredili za bolju preglednost. Podsetnici za saradnike sada se prikazuju uz saradnike, a trajanje uz uslugu i cenu.

2. Definisanje usluga za svaki kalendar/saradnika

 

Pri snimanju usluge, sada imate opciju da odaberete kalendar/saradnika koji može da zakazuje tu uslugu.
 
Ovo je vrlo važna izmena, zato što vam sada omogućava da definišete različite usluge i različite cene u slučaju da imate više lokacija sa različitim uslugama/cenama ili da se cene među zaposlenima razlikuju.
 
 
U primeru na slici, uslugu "Kontrola" mogu da zakazuju samo dva odabrana saradnika. Treći saradnik koji nije dodat, neće imati ovu uslugu u listi.
 
Recimo da treći saradnik radi istu uslugu, ali po drugoj ceni, kreiraćemo novu uslugu, sa istim imenom, dodeliti drugu cenu i dodeliti samo saradnika koji zakazuje tu uslugu, po toj ceni.
 
Na taj način svaki saradnik vidi samo svoje usluge, pa ne može doći do greške niti zabune pri zakazivanju.
 

3. Radno vreme za kalendare

 

Uveli smo opciju da dodelite radno vreme, za svaki kalendar posebno.

Ako odete u Podešavanja -> 2. Kalendari možete za svaki kalendar (postojeći ili novi) da dodelite radno vreme, kako biste imali bolju preglednost prilikom zakazivanja. 
 
Kad snimite radno vreme, pri zakazivanju videćete jasno obeleženo radno vreme na kalendaru, za svaki dan koji ste definisali.
 

4. Pregled statistike i po načinu plaćanja (keš, kartica)

 

Dodatno smo unapredili statistiku i u tabeli razdvojili novac na keš i karticu, kako biste imali detaljan pregled svih uplata.

 

Sve dosadašnje izmene su bile priprema alata za mogućnost online zakazivanja i sada možemo da kažemo da je sve spremno i zvanično da najavimo da vrlo uskoro možete očekivati i online zakazivanje za vaše klijente, tj direktnu vezu klijenata i vašeg biznisa preko aplikacije.

 

Pozdrav od EVIDENT tima.