Floating FB popout byInfofru

For more plugins visitReviewresults

Novo unapredjenje - izbor pisma za SMS podsetnike i nova opcija - troškovi

 

1. Izbor pisma za SMS podsetnike

 

Imali smo dosta upita da se za SMS podsetnike koristi ćirilica ili "prava latinica" - sa svim specifičnim slovima č, ć, ž, š, đ (kako bi poruke izgledale profesionalnije, u odnosu na "ošišanu latinicu" koja je do sada bila jedina opcija). Sada smo dodali i tu opciju.

Kada odete u podešavanja, pa SMS podešavanja videćete na vrhu trenutno korišćeno pismo za vaš nalog. Klikom možete da otvorite prozor gde možete videti detaljnije objašnjenje i opciju da promenite pismo ukoliko želite.

 

Važna napomena ovde je da nakon odabira novog pisma koje želite koristiti, potrebno je i da promenite tekstove podsetnika i izmenite slova sa novim slovima koje sad možete koristiti (c -> č ili ć, s -> š, z -> ž, d ili dj -> đ) ili ćirilični tekst u slučaju da odaberete tu opciju.

 

2. Troškovi

 

Sada pored zakazivanja i evidencije termina, možete voditi i evidenciju troškova koje imate.

Važno je napomenuti da ovu opciju pored glavnih naloga imaju i dodatni nalozi, tj Vaši zaposleni kako bi i oni mogli da unose troškove. Ipak ovde postoji određeno ograničenje u odnosu na glavni nalog - dodatni nalozi ne vide statistiku (sumarnu analizu troškova) i pored toga, možete definisati troškove koji se vide samo sa glavnog naloga.

Kada kreirate novi trošak, imate par korisnih opcija:

 

a. automatsko dodavanje - za troškove koji se ponavljaju, možete definisati da se automatski dodaju, kako ne biste brinuli o tome. Ovde imate opciju mesečnog dodavanja, nedeljnog ili dnevnog. Recimo imate trošak plaćanje kirije i to je svakog prvog u mesecu, možete definisati da se ovaj trošak automatski doda svakog prvog i onda više ne morate ručno unositi ovaj trošak u listu troškova.

b. imate opciju da definišete da li je trošak vidljiv samo sa glavnog naloga. U slučaju da imate neke lične troškove ili troškove koji nisu relevantni za zaposlene, možete definisati da su vidljivi samo sa glavnog naloga.

Važna napomena za one koji su već koristili i definisali troškove: Iz razloga bezbednosti, podesili smo da su svi definisani troškovi dostupni samo sa glavnog naloga. Za sve definisane troškove koje treba da budu dostupni i zaposlenima potrebno je da odete u podešavanja -> lista troškova i svaki pojedinačan trošak izmenite da bude dostupan svima, tj da deaktivirate opciju da je dostupan samo glavnom nalogu. 

c. podsetnik - možete definisati da Vam stigne podsetnik za troškove koje niste platili, kako Vam ne bi prošao rok za plaćanje. Važno je da napomenemo da podsetnici stižu samo za troškove koji nisu plaćeni, u slučaju da obeležite trošak kao plaćen, nećete dobiti ovaj podsetnik.

 

U slučaju da je potrebno izmeniti ili obrisati pojedine definisane troškove, to možete uraditi sa glavnog naloga u podešavanjima -> lista troškova.

 

Pozdrav od EVIDENT tima.